Phân nền GEX đỏ 8kg dành cho tép cảnh

420,000

Đặc điểm Chi Tiết Phân nền Gex đỏ – Gex Shrimp Sand:

– Hạt phân GEX đỏ có màu nâu đen.

– Phân nền GEX đỏ đặc chế cho việc nuôi tép kiểng.

– Ồn định độ PH trong nước.

– Phân nền GEX đỏ thích hợp cho tất cả các loại cây thủy sinh và tép kiểng.

– Phân nền GEX đỏ không bị vỡ , nát hạt và ngã màu nước khi sử dụng.

– Thời gian làm trong nước nhanh ( độ khoảng 1 – 3 giờ sau khi setup hồ ).

– Phân nền GEX đỏ không cần rửa trước khi sử dụng. – Kích cở hạt : 1 – 3 mm.

– Số lượng phân sử dụng : 1 kg = hồ 8 lít. – PH ổn định trong mức: 6,0 – 6,5

 
Chat  
Chat online mua hàng trực tuyến
+